presentació

 

Zerom3 és una plataforma pel replantejament del format expositiu a la xarxa. Informació, arxiu i exposicions es presenten al mateix nivell per tal que l’usuari decideixi fer-ne l’us que en vulgui.

Zerom3 és obert a diferents graus de participació. Vol ser un petit punt de partida des d’on construïr possibilitats.