Estructures d'actualitat materials disponibles i vincles relacionats
Manen, Marti  
 
 
La situació contextual obliga a replantejar la durada de les institucions. És necessari plantejar-se la necessitat de mantenir en vida estructures que han passat a formar part del passat.
maig 02,2005
  document en catalą