Ver hasta qué punto puedes forzar materials disponibles i vincles relacionats
Manen, Martí  
 
 
Un text a partir d'una experiencia concreta: "Dance Against People" i el joc institucional. Sobre els límits institucionals, el ballar com a acte violent, els salts entre l'art, la política, la xarxa i el divertiment.
juliol 06,2018
  document en espanyol