Nous models, nous comportaments i exposició materials disponibles i vincles relacionats
Manen, Martí  
 
 
La situació contextual evoluciona, la definició i el rol de l'usuari també. El text analitza diferents reaccions des del context artístic i des de l'exposició.
desembre 05,2006
  document en català