El video i el temps d'exposició materials disponibles i vincles relacionats
Manen, Marti  
 
 
En el camp expositiu, el video ha significat l’autčntica revolució per la seva definició temporal.
novembre 28,2006
  document en catalŕ