On the structures of art and art itself materials disponibles i vincles relacionats
Manen, Marti  
About / Into structures, AARA Bangkok
 
 
El laboratori de creació, l’espai de presentació, la connexió amb la societat.... El text analitza les estructures de producció, presentació i distribució del context artístic.
gener 23,2005
  document en anglés