11 formularios superpuestos / 11 juxtaposed forms materials disponibles i vincles relacionats
Uriarte, Ignacio  
2003  
Ignacio Uriarte treballa a partir d’eines de la oficina. Utilitza MS-Excel no com una eina d'anàlisi econòmic sinó com un sistema de treball estètic. El resultat s’aproxima al treball acurat del minimalisme pictòric, però amb un contingut irònic al partir de l’espai habitualment no creatiu, sota paràmetres artístics, de l’oficina. Els “11 formularios superpuestos / 11 juxtaposed forms" estan dissenyats en MS-Excel amb l'aplicació de caselles i límits. Els camps resultants, que en els formularis habituals s'omplirien d'informació, es converteixen en espais fantasmes que formen alguna cosa així com una geometria abstracta.
L’obra es pot descarregar en Excel o en Pdf i imprimir-se en format "legal", jugant una mica més amb el format i els sistemes de visualització en l’art i en l’oficina.

 
suport: imatge descarregar
format: xls / pdf  
procedència: Spain veure .PDF
  inclosa el setembre 22,2005