Mrp n.4 Silencio Registrado Digital materials disponibles i vincles relacionats
Abril Ascaso, Oscar  
2002  
MRP (Performance Meta Referencial) n.4, analitza els formats de grabació i com aquests afecten en allò que queda enregistrat. El silenci no és el mateix si es tracta d’un silenci digital, un silenci de vinil, o un silenci mecànic.
En convertir-se en mp3, MRP dóna una volta més al fet de plantejar la problemàtica del so.

MRP n.4 incorpora silenci digital, silenci registrat digital, silenci mecànic digital, silenci vinílic i silenci mecànic.
Aqui podem escoltar silenci registrat digital.
 
suport: so descarregar
format: mp3
procedència: Spain
  inclosa el setembre 09,2005