Netherlands Media Art Institute
materials disponibles i vincles relacionats
Holtappels, Heiner
 
 
Heiner Holtappels és el director del Netherlands Media Art Institute, una institució que ha modificat la seva estructura per adaptar-la a la realitat de la xarxa. Heiner Holtappels parla dels elements definitoris de la institució així com dels camps de treball que tracta: producció, presentació. col.lecció, distribució, recerca i pensament en l’art contemporani.
per Manen, Marti
març23,2006 document en anglés
http://www.montevideo.nl