gb agency
materials disponibles i vincles relacionats
Boutin, Nathalie / Guillier, Solène
 
 
Solène Guillier i Nathalie Boutin coordinen l’espai galerístic “gb agency” a París. La seva idea de què és una galeria d’art contemporani incorpora models de gestió més enllà de l’individualisme, així com un model de comissariat freelance amb una plataforma pròpia. Gb agency participa del mercat oferint un nou punt de vista.


per Manen, Marti
octubre26,2005 document en anglés
http://www.gbagency.fr