Valand / New media
materials disponibles i vincles relacionats
Hurrel, Stephen
 
 
Una institució com la universitat necessita tenir present la realitat per no perdre conscičncia de la seva funció i del seu sentit.
Valand, la facultat de Belles Arts a la Göteborg Universitetet, aposta pel contacte amb la tecnologia des d’una vessant teňrica, per replantejar-se el marc relacional de l’art.
per Manen, Marti / Corkhill, Emma
novembre11,2004 document en anglés
http://www.valand.gu.se/