Edition, distribution, publication
materials disponibles i vincles relacionats
Lane, Giles
 
 
El món de l’edició necessita adaptar-se a la realitat dels media. La democratització dels mitjans no necessàriament ha d’estar deslligada d’una idea de qualitat.
Diffusion es presenta com un model d’editorial, conscient de les necessitats i problemàtiques, així com dels avantatges de la posada en pràctica de nous sistemes.

per manen, marti
novembre12,2004 document en anglés
http://diffusion.org.uk/