Space/Time, Reality/Fiction
materials disponibles i vincles relacionats
Garcia, Dora / Manen, Marti
 
 
Conversació entre Pamela Prado, Dora García i Martí Manen publicada al catàleg del projecte expositiu "Friends of the divided mind" al Royal College of Art de Londres, com a part del treball curatorial realitzat per a "Office of Real Time Activity"
per Prado, Pamela
juliol29,2012 document en anglés